Szukaj
Close this search box.

Podsumowanie realizacji grantu TIK TO MY

TIK TO MY to tytuł grantu realizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i ZastosowańKomputerów w Warszawie (OEIiZK) wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum DoskonaleniaNauczycieli (MSCDN). Działanie było realizowane w okresie od 1 września 2020 do 30 kwietnia2022 roku w ramach ogólnopolskiego Projektu „Lekcja:Enter” – edycja II (https://lekcjaenter.pl)1. Celem aktywności było podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania […]

Konkurs Best of STEM

Termin STEM przyjął się w Polsce i jest używany do określenia przedmiotów ścisłych, przyrodniczychi technicznych. Pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Science (nauka, nauki przyrodnicze),Technology (technologia), Engineering (inżynieria) i Mathematics (matematyka). Konkurs Best of STEM1, organizowany od kilku lat w Stanach Zjednoczonych, ma na celu wybór najlepszych pomocy dydaktycznych i usług w zakresie nauczania i […]

Gdzie się uczyć – kilka słów o roli przestrzeni w szkole

W większości szkół w Polsce, szczególnie „tysiąclatek”, jest korytarz, wzdłuż którego umieszczone są kolejne sale. W salach tych w centralnej części wisi tablica, teraz również multimedialna, a ławki uczniowskie ustawione są w rzędach z oknami po lewej stronie, zgodnie z przepisami BHP. Czy takie ustawienie ławek i zagospodarowanie przestrzeni pozytywnie wpływa na przebieg lekcji orazzdobywanie […]

Technologie przyszłości w bibliotece szkolnej

Do tej pory pokutuje stereotyp biblioteki jako miejsca, które niechętnie poddaje się zmianom,i nauczyciela bibliotekarza, a może raczej bibliotekarki (jest to praca mocno sfeminizowana), którawygląda i zachowuje się jak osoba z innej epoki, funkcjonuje nieśpiesznie wśród regałów pełnych książek, delektując się szumem kartek i wszechobecną ciszą.Takie przekonanie mocno utrudnia zmianę, której nadejście wydaje się dziś […]

Zanim rakieta wyruszy w kosmos

Przemysł kosmiczny należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie branż gospodarki. Jegorozwój prowadzi do postępu technicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, politycznegoi gospodarczego. Eksploracja kosmosu dostarcza coraz więcej danych pozwalających lepiej zrozumieć procesy zachodzące na Ziemi, a wspieranie rozwoju przemysłu kosmicznego jest elementem innowacyjnej gospodarki. Cała kosmiczna przygoda zaczyna się na Ziemi.

STEAM w realizacji projektów międzynarodowych, czyli odkrywanie praw nauki poprzez eksperyment artystyczny

Sztuka, tak jak eksperymenty w naukach science, może dostarczać informacji do poznania badanej rzeczywistości. Przede wszystkim jednak ukazuje różnorodność odbierania obserwowanej przyrody, co z kolei może stać się bazą danych do holistycznego jej wyjaśnienia i zrozumienia. Właśnie takie założenie przyjęto w projekcie międzynarodowym Wild networking – WiFi of trees and fungi, który realizowany był w […]

Przestrzeń łącząca sztukę i technologię

Dzieciństwo wypełnione zabawą z wyobraźnią staje się trampoliną do dorosłości. Zabawa zapewnia bowiem pewnego rodzaju lekkość i elastyczność w wymyślaniu nowych pomysłów czy koncepcji. Dziecko budujące z klocków Lego nie jest świadome, że oprócz konstrukcji powstających w bieżącej chwili zbiera również doświadczenia, z których tworzy bazę dla siebie jako dorosłego. Z zasobów dziecięcego świata można […]

W teatrze lalek – propozycja zajęć STEAM-owych w oparciu o lekturę „Zemsta” Aleksandra Fredry

Praca z kanonem lektur jest zazwyczaj wyzwaniem i dla nauczyciela, i dla uczniów. Archaiczność języka, problematyka odległa od świata dzisiejszych nastolatków (zwłaszcza w ich przekonaniu) powodują, że trudno przekonać młodego czytelnika do pochylenia się nad lekturą taką jak „Zemsta” Aleksandra Fredry. Pomysłem na oswojenie uczniów z tym tekstem może być projekt w duchu STEAM, ale […]

Film w STEAM

Edukacja filmowa w XXI wieku zmienia się wraz z tendencjami w pedagogice i metodyce. Widoczna jest transformacja metod pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez dostosowanie tych metod do nowych okoliczności i wymagań. Można uznać, że służy rozwojowi dojrzałości technologicznej, tym samym przyczyniając się do efektywniejszego funkcjonowania uczniów we współczesnej rzeczywistości informacyjnej. W temacie edukacji filmowej […]