Szukaj
Close this search box.

Redakcja

Wydawca:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Współwydawca:

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Redaguje zespół w składzie:

Janina Ziętek – redaktor naczelny
Małgorzata Gasik
oraz zespół nauczycieli konsultantów

Skład i korekta:

Justyna Domagała

Adres redakcji:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Radomiu
ul. Kościuszki 5a
26-600 Radom

tel.: 048 362 15 79, 048 362 29 96
fax: 048 362 44 90
email: radom@mscdn.edu.pl

Numer konta:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
BRE Bank
54 1140 2062 0000 5342 6300 1011