Szukaj
Close this search box.

TIK TO MY to tytuł grantu realizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie (OEIiZK) wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli (MSCDN). Działanie było realizowane w okresie od 1 września 2020 do 30 kwietnia
2022 roku w ramach ogólnopolskiego Projektu „Lekcja:Enter” – edycja II (https://lekcjaenter.pl)1.

Celem aktywności było podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych materiałów, a także podniesienie
kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie posługiwania się aktywnymi metodami nauczania
wykorzystującymi w szczególności technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Głównym
celem szkoleń nauczycieli informatyki było przygotowanie do realizacji założeń podstawy programowej
w zakresie zagadnień dotyczących algorytmiki i programowania.