Szukaj
Close this search box.

Termin STEM przyjął się w Polsce i jest używany do określenia przedmiotów ścisłych, przyrodniczych
i technicznych. Pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Science (nauka, nauki przyrodnicze),
Technology (technologia), Engineering (inżynieria) i Mathematics (matematyka).

Konkurs Best of STEM1, organizowany od kilku lat w Stanach Zjednoczonych, ma na celu wybór najlepszych pomocy dydaktycznych i usług w zakresie nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Obejmuje wiele kategorii, a jurorami są nauczyciele i edukatorzy. Niektóre z nagrodzonych pomocy dydaktycznych są dostępne w Polsce, część można zastąpić podobnymi narzędziami. Ważne jest to, że służą one aktywnemu uczeniu się i nauczaniu z wykorzystaniem TIK oraz zachęcają uczniów do krytycznego myślenia.