Teorie i Badania

Malga2 sierpnia, 2022

Jako badacz pozytywizmu, czyli nurtu, który wpływał na polskie życie intelektualne jeszcze w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej, zauważyłem pewną prawidłowość. Nie było może ku temu szczególnych powodów, jednak z nadejściem wieku XX wiązano ogromne nadzieje. Miało nastąpić stulecie

admin10 maja, 2022

Raport Transatlantic Future Leaders Forum,  „Rekomendacje systemowe dotyczące integracji dzieci-uchodźców z Ukrainy”, 2022

admin10 maja, 2022

Źródło: HTTPS://SAMORZAD.PAP.PL/KATEGORIA/AKTUALNOSCI/ROZPORZADZENIEMEIN- W-SPRAWIE-ORGANIZACJI-KSZTALCENIA-DZIECI-I-MLODZIEZY, DOSTĘP: KWIECIEŃ 2022

Nauczanie i uczenie się

Malga2 sierpnia, 2022

Kultura, w tym kultura filmowa, od swoich początków formułuje i przekazuje systemy wartości. Aksjologiczny wymiar sztuki filmowej to nie tylko komunikowanie o wartościach, ale także wpisywanie ich w konteksty kulturowe, w których funkcjonują. Kultura europejska, która wyrosła na cywilizacji greckiej

Malga2 sierpnia, 2022

Aktywność fizyczna towarzyszy ludzkości od wieków, a założenia wychowania fizycznego ewoluowały wraz z rozwojem cywilizacyjnym, kultury ogólnej, nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz poglądów pedagogicznych panujących w danej epoce.

Malga2 sierpnia, 2022

Szkoła europejska przez wieki podlegała rozmaitym przemianom. Powstała w świecie hellenistycznymjako instytucja edukująca wolnych obywateli ateńskich. W okresie starożytności była szkołą bez klas. Stosowano nauczanie jednostkowe. W takiej szkole nauczyciel na bieżąco rozpoznawał możliwości intelektualne i inne ucznia i w