Nauczanie i uczenie się

Malga20 grudnia, 2022

Dzięki programowi „Laboratoria przyszłości” drukarki 3D stały się dostępne w wielu szkołach, co spowodowało wzrost zainteresowania modelowaniem w trzech wymiarach. Obsługa takich urządzeńpozwala uczniom poznawać na bieżąco nowe technologie i ich możliwości. Zarówno cała technologia 3D, programy do modelowania, jak

Malga20 grudnia, 2022

Technologia cyfrowa twórczo wspiera i inspiruje nowe rodzaje interakcji z tekstami kultury. Stosowaniebogatych interaktywnych wizualizacji, technologii wirtualnej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencjiw różnorodnych formach opowiadania historii stwarza bardzo duże możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego na przedmiotach humanistycznych w nowy i nieoczekiwany sposób.

Malga19 grudnia, 2022

Pracę metodą projektów można wykorzystać właściwie na każdym etapie edukacyjnym, ale trzebazwrócić uwagę na dostosowanie zadania projektowego do możliwości uczniów. Ważne jest równieżprawidłowe zaplanowanie pracy projektowej. I oczywiście im młodsi uczniowie, tym zadanieorganizacji pracy jest trudniejsze. Polecamy artykuł Anny Grzybowskiej.

Malga19 grudnia, 2022

Młodzi ludzie chętnie korzystają z nowych technologii, choć nie zawsze rozumieją mechanizmy i algorytmy, które są odpowiedzialne za działanie serwisów i aplikacji. Zadaniem nauczyciela jest nie tyle wszystko wyjaśniać i tłumaczyć, ile zachęcać do głębszej refleksji i stymulować uczniów do

Teorie i Badania

Malga19 grudnia, 2022

Można powiedzieć, że od dobrych kilkunastu lat zmienia się środek ciężkości w szkole z typowego „wiem” na „potrafię” (Wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem zmienia się w Potrafię znaleźć, kiedy była bitwa pod Grunwaldem). Niezaprzeczalny wpływ na to ma na

Malga19 grudnia, 2022

W artykule prof. dra hab. Macieja M. Sysło, zostały opisane idee i pomysły stojące za budowanymi na ich podstawie urządzeniami i przyrządami do prowadzenia obliczeń, najpierw mechanicznymi, a później elektronicznymi. Zostały też skomentowane oczekiwania związane z pojawieniem się komputerów i

Malga19 grudnia, 2022

W artykule Grażyny Gregorczyk zostały przedstawione wybrane spośród wielu technologii przyszłości trzy przełomowe: sztuczna inteligencja, robotyka i blockchain, ponieważ w sposób istotny zmienią świat w XXI wieku, a tym samym edukację.

Malga24 października, 2022

Uczenie się w XXI wieku nie jest zapamiętywaniem ogromu informacji, często niepotrzebnych i nieaktualnych, ale podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie jej kreatywnym wykorzystaniem. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny,