Szukaj
Close this search box.

Autorką artykułu jest EWA PETRYKOWSKA – psycholog pogłębiający swoją wiedzę w zakresie traumy transgeneracyjnej z uwagi na historię życia jej dziadka, który spędził 5 lat w niemieckich obozach zagłady; mentor rezyliencji, doradca metodyczny w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku.