Jak technologie zmieniają edukację

Można powiedzieć, że od dobrych kilkunastu lat zmienia się środek ciężkości w szkole z typowego „wiem” na „potrafię” (Wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem zmienia się w Potrafię znaleźć, kiedy była bitwa pod Grunwaldem). Niezaprzeczalny wpływ na to ma na pewno szybkość rozprzestrzeniania się informacji, mnogość źródeł informacji, bezproblemowy dostęp do nich.Wszystko to zawdzięczamy nowoczesnym […]

Ewolucja urządzeń i przyrządów do obliczeń na drodze do komputerów w edukacji

W artykule prof. dra hab. Macieja M. Sysło, zostały opisane idee i pomysły stojące za budowanymi na ich podstawie urządzeniami i przyrządami do prowadzenia obliczeń, najpierw mechanicznymi, a później elektronicznymi. Zostały też skomentowane oczekiwania związane z pojawieniem się komputerów i przewidywana ocena ich przyszłych możliwości odniesiona do edukacji w kontekście koncepcji Seymoura Paperta, aktualnej do […]

Technologie przyszłości zmieniają przyszłość edukacji

W artykule Grażyny Gregorczyk zostały przedstawione wybrane spośród wielu technologii przyszłości trzy przełomowe: sztuczna inteligencja, robotyka i blockchain, ponieważ w sposób istotny zmienią świat w XXI wieku, a tym samym edukację.

Współczesny dialog edukacji i sztuki

Uczenie się w XXI wieku nie jest zapamiętywaniem ogromu informacji, często niepotrzebnych i nieaktualnych, ale podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie jej kreatywnym wykorzystaniem. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny, a objawia się postawą pełnej, permanentnej gotowości do procesu postrzegania i wytwarzania nowego – niezależnie […]

Edukacja klasyczna – dylematy i prognozy

Jako badacz pozytywizmu, czyli nurtu, który wpływał na polskie życie intelektualne jeszcze w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej, zauważyłem pewną prawidłowość. Nie było może ku temu szczególnych powodów, jednak z nadejściem wieku XX wiązano ogromne nadzieje. Miało nastąpić stulecie bez wojen, w którym konflikty zbrojne zastąpiłaby rywalizacja ekonomiczna. Postęp wydawał się oczywistą koniecznością, a […]

Modernizacyjne plany ukraińskiej oświaty

MODERNIZACYJNE PLANY UKRAIŃSKIEJ OŚWIATY – TUŻ PRZED WYBUCHEM WOJNY DR HAB. PROF. APS FRANCISZEK SZLOSEK W 2021 roku Ukraina obchodziła trzydziestolecie swojej niepodległości i 25. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Zatem dla młodej ukraińskiej państwowości był to rok szczególny. Rok, który stał się dobrą okazją do sporządzania wszelkich bilansów: sukcesów i niepowodzeń, osiągnięć, z których Ukraińcy jako […]

Mamy doświadczenie w pomaganiu

DZIAŁAMY, WSPIERAMY, INTEGRUJEMY • Mamy doświadczenie w pomaganiu. Z Agatą Pallasch – dyrektorką XLV LO im. Romualda Traugutta w Warszawie, Moniką Maślaną – pedagogiem – oraz Aleksandrą Machurą – psychologiem – o ich doświadczeniu w pracy z dziećmi cudzoziemskimi rozmawia Barbara Giża: