Szukaj
Close this search box.

Mazowiecki Kwartalnik Oświatowy „Meritum”, wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli od 2006 roku, skończył właśnie 18 lat!
Kwartalnik ugruntował swoją pozycję na rynku wydawnictw oświatowych dzięki temu, że odpowiedzialnie podąża za najnowszymi nurtami pedagogicznymi i podejmuje aktualne dla edukacji tematy.
W ten sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom całego środowiska oświatowego – sięgają po kwartalnik zarówno młodzi, jak i bardziej doświadczeni pedagodzy, dyrektorzy i pracownicy samorządowi
odpowiedzialni za oświatę. Niezaprzeczalną wartością czasopisma są kompetencje zawodowe autorów prezentujących swoje doświadczenia i opinie z zakresu dydaktyki, wychowania, zarządzania oświatą.
W „Meritum” systematycznie i profesjonalnie prezentowana jest również tematyka związana z nowymi
technologiami i transformacją cyfrową polskiej szkoły.

GRAŻYNA GREGORCZYK
Pracownik oświatowy, długoletni dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.