Szukaj
Close this search box.

Nowe trendy i wyzwania w edukacji to temat analiz, które należy nieustannie aktualizować. W słowie
„trend” zawarta jest pewna przepowiednia dotycząca przyszłości oraz pewne przekonanie, że dana wizja przyszłości się zmaterializuje. W ciągu ostatnich 5 lat można było zauważyć, jak kruche są podstawy teoretyczne i analityczne wykorzystywane do identyfikowania i definiowania trendów. Perspektywa czasowa trendów, także trendów edukacji, nieustannie się skraca.

prof. JAN FAZLAGIĆ
Specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą, zrealizował ponad 40 projektów badawczych, był stypendystą Komisji Europejskiej Marie Curie Research Fellow oraz Komisji Fulbrighta, wykłada na uczelniach krajowych i zagranicznych, jest autorem 10 monografii naukowych oraz ponad 200 innych publikacji.