Szukaj
Close this search box.

Amerykański psycholog Abraham Maslow w swojej słynnej piramidzie (notabene ta nazwa jest nieco
przesadzona, bo Maslow nigdy nie przedstawiał hierarchii potrzeb w formie piramidy) umieścił bezpieczeństwo na drugiej pozycji, zaraz po potrzebach fizjologicznych. Co za tym idzie, żadne wyższe potrzeby (przynależności, uznania czy samorealizacji) nie aktywizują się bez zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Tym samym absurdem jest edukacja w warunkach, które nie pozwalają poczuć się uczniom bezpiecznie. Dlatego dla pedagogów niezwykle ważne powinno być bezpieczeństwo ich uczniów, które możemy podzielić na fizyczne, psychiczne, emocjonalne i cyfrowe.

EWA MAKSYMOWSKA
Psycholog, członek Zespołu Interwencji Kryzysowej Biura Edukacji m.st. Warszawy
MAGDALENA MAJEWSKA
Psycholog, członek Zespołu Interwencji Kryzysowej Biura Edukacji m.st. Warszawy