Szukaj
Close this search box.

Otaczający nas świat ulega ciągłym zmianom i taka powinna być wiedza przekazywana naszym uczniom. Prowadząc lekcję matematyki, potraktujmy uczniów jak twórców i odkrywców. Pozwoli nam to wyeliminować lęk przed tym przedmiotem oraz zmieni poziom ich samooceny i wiary we własne umiejętności. Inspirujmy uczniów do kreatywności i logicznego myślenia. Opierajmy kształcenie matematyczne na doświadczeniach, a także pracach badawczych. Taki obraz szkoły świetnie podsumował Paul Halmos, słynny amerykański matematyk: Nie głoś faktów, pobudzaj do czynów.

Autor: KATARZYNA CHMIELEWSKA