Szukaj
Close this search box.

Najważniejsze wydaje się więc przygotowanie obywateli do ciągłego zdobywania nowych umiejętności i efektywnego ich wykorzystywania w warunkach, których jeszcze nie znamy. Stąd centralne znaczenie umiejętności wykorzystania wiedzy adekwatnie

do potrzeb, możliwości i różnych kontekstów, a nie jedynie określenie konkretnego zasobu wiadomości do opanowania.

W centrum tak rozumianej edukacji staje poszukiwanie efektywnych i kreatywnych sposobów rozwijania umiejętności podstawowych, przekrojowych, zawodowych oraz twórczego łączenia umiejętności

z różnych dziedzin wiedzy, na co w szczególny sposób w swoich zapisach zwraca uwagę dokument, jakim jest Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030.