Działania artystyczne, za które przede wszystkim odpowiada prawa półkula mózgu, wpływają na rozwój kreatywności, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego, syntetycznego przetwarzania informacji, dostrzegania podobieństw, przetwarzania przestrzeni, rozumienia metafor i żartów, odbierania dźwięków niewerbalnych oraz rozumienia muzyki.