Co w lesie piszczy? O leśnych przedszkolach na świecie i w Polsce

Za kolebkę leśnych przedszkoli uznaje się kraje skandynawskie, w których zamiłowanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu można najlepiej podsumować szwedzkim i norweskim słowem friluftsliv. Po raz pierwszy użył go w druku w 1859 roku norweski dramatopisarz Henryk Ibsen. Termin ten opisuje kulturę i styl życia, które koncentrują się wokół przyrody i czerpania przyjemności z […]

Edukacja outdoorowa w polskiej szkole w świetle danych empirycznych

Pomimo dowodów ukazujących wielowymiarowe wartości edukacji na zewnątrz, istnieje wiele przeszkód utrudniających jej wprowadzanie. Jedną z najbardziej istotnych jest lęk rodziców i nauczycieli o bezpieczeństwo dzieci (ukąszenia, zbyt niskie temperatury powietrza, opady atmosferyczne) oraz niechęć do ponoszenia ryzyka i wysiłku. To powoduje odłączenie uczniów od naturalnego kontekstu ich rozwoju. Jak podkreśla wielu badaczy, współczesne dzieci […]

Uczenie, rozwój czy wychowanie plenerowe? Niuanse koncepcji outdoor education

Poniższy artykuł ma za zadanie nakreślenie głównych koncepcji teoretycznych i niuansów po między różnymi rodzajami edukacji i wychowania w plenerze. Może stanowić ciekawy punkt odniesienia dla tych, którzy szukają podwalin teoretycznych i akademickich prowadzonych przez siebie działań. Warto mieć na uwadze, że outdoor education jest na zachodzie usystematyzowaną, bogatą i złożoną koncepcją, z której można […]

Inicjatywa edukacyjna Laboratoria Przyszłości

W październiku 2021 roku została ogłoszona finalna wersja katalogu wyposażenia Laboratoriów Przyszłości oraz rozpoczęto zgłoszenia szkół samorządowych i organów prowadzących do tego programu. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie innowacyjnej szkoły. Takiej, w której uczniowie będą […]

Dzisiaj przyjaciółka zapytała mnie: Marlena, dlaczego ciągle mówisz – steamulujemy świat?

Hmm… Spoglądam za okno: pada śnieg, to rzadkość jak na polski grudzień, przymykam oczy, przyglądam się płatkom śniegu – są piękne, bajkowe, tworzą magiczny świat wyobraźni. Przymykam oczy jeszcze bardziej; w głowie przemykają mi klatki stop: las, śnieg, bałwany, sanki, beztroska zimowa zabawa dzieciaków… Nie wiem, jak Waszym, ale moim wspomnieniom zawsze towarzyszy muzyka, rożne […]

Jak żyć? Edukacja wobec wyzwań nowej rzeczywistości, czyli czego potrzebuje młody człowiek

Coraz częściej stykamy się ze zjawiskiem osamotnienia i samotności, która według przewidywań WHO będzie nie tylko zjawiskiem społecznym, ale poważną jednostką chorobową. Coraz dotkliwiej odczuwany, szczególnie wśród młodych ludzi, lęk powoduje niepokój oraz zwiększa podatność na zaburzenia. Obserwowany zaś upadek wartości uniemożliwia nadanie życiu sensu oraz czerpanie z niego radości. Coraz wyraźniej odczuwany jest brak […]

Jak technologie zmieniają edukację

Można powiedzieć, że od dobrych kilkunastu lat zmienia się środek ciężkości w szkole z typowego „wiem” na „potrafię” (Wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem zmienia się w Potrafię znaleźć, kiedy była bitwa pod Grunwaldem). Niezaprzeczalny wpływ na to ma na pewno szybkość rozprzestrzeniania się informacji, mnogość źródeł informacji, bezproblemowy dostęp do nich.Wszystko to zawdzięczamy nowoczesnym […]

Ewolucja urządzeń i przyrządów do obliczeń na drodze do komputerów w edukacji

W artykule prof. dra hab. Macieja M. Sysło, zostały opisane idee i pomysły stojące za budowanymi na ich podstawie urządzeniami i przyrządami do prowadzenia obliczeń, najpierw mechanicznymi, a później elektronicznymi. Zostały też skomentowane oczekiwania związane z pojawieniem się komputerów i przewidywana ocena ich przyszłych możliwości odniesiona do edukacji w kontekście koncepcji Seymoura Paperta, aktualnej do […]

Technologie przyszłości zmieniają przyszłość edukacji

W artykule Grażyny Gregorczyk zostały przedstawione wybrane spośród wielu technologii przyszłości trzy przełomowe: sztuczna inteligencja, robotyka i blockchain, ponieważ w sposób istotny zmienią świat w XXI wieku, a tym samym edukację.

Współczesny dialog edukacji i sztuki

Uczenie się w XXI wieku nie jest zapamiętywaniem ogromu informacji, często niepotrzebnych i nieaktualnych, ale podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie jej kreatywnym wykorzystaniem. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny, a objawia się postawą pełnej, permanentnej gotowości do procesu postrzegania i wytwarzania nowego – niezależnie […]