Inicjatywa edukacyjna Laboratoria Przyszłości

W październiku 2021 roku została ogłoszona finalna wersja katalogu wyposażenia Laboratoriów Przyszłości oraz rozpoczęto zgłoszenia szkół samorządowych i organów prowadzących do tego programu. Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie innowacyjnej szkoły. Takiej, w której uczniowie będą […]

Dzisiaj przyjaciółka zapytała mnie: Marlena, dlaczego ciągle mówisz – steamulujemy świat?

Hmm… Spoglądam za okno: pada śnieg, to rzadkość jak na polski grudzień, przymykam oczy, przyglądam się płatkom śniegu – są piękne, bajkowe, tworzą magiczny świat wyobraźni. Przymykam oczy jeszcze bardziej; w głowie przemykają mi klatki stop: las, śnieg, bałwany, sanki, beztroska zimowa zabawa dzieciaków… Nie wiem, jak Waszym, ale moim wspomnieniom zawsze towarzyszy muzyka, rożne […]

Jak żyć? Edukacja wobec wyzwań nowej rzeczywistości, czyli czego potrzebuje młody człowiek

Coraz częściej stykamy się ze zjawiskiem osamotnienia i samotności, która według przewidywań WHO będzie nie tylko zjawiskiem społecznym, ale poważną jednostką chorobową. Coraz dotkliwiej odczuwany, szczególnie wśród młodych ludzi, lęk powoduje niepokój oraz zwiększa podatność na zaburzenia. Obserwowany zaś upadek wartości uniemożliwia nadanie życiu sensu oraz czerpanie z niego radości. Coraz wyraźniej odczuwany jest brak […]

Jak technologie zmieniają edukację

Można powiedzieć, że od dobrych kilkunastu lat zmienia się środek ciężkości w szkole z typowego „wiem” na „potrafię” (Wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem zmienia się w Potrafię znaleźć, kiedy była bitwa pod Grunwaldem). Niezaprzeczalny wpływ na to ma na pewno szybkość rozprzestrzeniania się informacji, mnogość źródeł informacji, bezproblemowy dostęp do nich.Wszystko to zawdzięczamy nowoczesnym […]

Ewolucja urządzeń i przyrządów do obliczeń na drodze do komputerów w edukacji

W artykule prof. dra hab. Macieja M. Sysło, zostały opisane idee i pomysły stojące za budowanymi na ich podstawie urządzeniami i przyrządami do prowadzenia obliczeń, najpierw mechanicznymi, a później elektronicznymi. Zostały też skomentowane oczekiwania związane z pojawieniem się komputerów i przewidywana ocena ich przyszłych możliwości odniesiona do edukacji w kontekście koncepcji Seymoura Paperta, aktualnej do […]

Technologie przyszłości zmieniają przyszłość edukacji

W artykule Grażyny Gregorczyk zostały przedstawione wybrane spośród wielu technologii przyszłości trzy przełomowe: sztuczna inteligencja, robotyka i blockchain, ponieważ w sposób istotny zmienią świat w XXI wieku, a tym samym edukację.

Współczesny dialog edukacji i sztuki

Uczenie się w XXI wieku nie jest zapamiętywaniem ogromu informacji, często niepotrzebnych i nieaktualnych, ale podłączaniem się do sieci wiedzy, a następnie jej kreatywnym wykorzystaniem. W tym sensie twórczość nabiera nowego sensu. Twórczość nie manifestuje się tylko przez wytwór materialny, a objawia się postawą pełnej, permanentnej gotowości do procesu postrzegania i wytwarzania nowego – niezależnie […]

Edukacja klasyczna – dylematy i prognozy

Jako badacz pozytywizmu, czyli nurtu, który wpływał na polskie życie intelektualne jeszcze w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej, zauważyłem pewną prawidłowość. Nie było może ku temu szczególnych powodów, jednak z nadejściem wieku XX wiązano ogromne nadzieje. Miało nastąpić stulecie bez wojen, w którym konflikty zbrojne zastąpiłaby rywalizacja ekonomiczna. Postęp wydawał się oczywistą koniecznością, a […]