Szukaj
Close this search box.

W większości szkół w Polsce, szczególnie „tysiąclatek”, jest korytarz, wzdłuż którego umieszczone są kolejne sale. W salach tych w centralnej części wisi tablica, teraz również multimedialna, a ławki uczniowskie ustawione są w rzędach z oknami po lewej stronie, zgodnie z przepisami BHP.

Czy takie ustawienie ławek i zagospodarowanie przestrzeni pozytywnie wpływa na przebieg lekcji oraz
zdobywanie wiedzy przez uczniów? Można przypuszczać, że klasyczne rozmieszczenie ławek powoduje
izolację ucznia lub uczniów i co najwyżej umożliwia pracę w parach. Uczniowie nie widzą się wzajemnie,
nie mogą wejść ze sobą w interakcję. A przecież w obecnych czasach niezwykle ważna jest umiejętność
budowania zespołu i wspólna praca.