Szukaj
Close this search box.

Urszula Czyżewska. Integracyjne zabawy dla dzieci:

URSZULA CZYŻEWSKA

Zabawy integracyjne są nieodłącznym elementem pracy podczas zajęć szkolnych. Są niezbędne dla
wzajemnego poznania się dzieci i nauczyciela, zwłaszcza teraz, gdy do klas dołączają nowi uczniowie
z walczącej Ukrainy. Przyjście do nowego środowiska, kolegów jest dla nich czymś nowym i często
trudnym. To dzięki zabawom można przełamać w grupie pierwsze lody, poznać nowych przyjaciół i ich
zainteresowania. Integracyjne zabawy to niezwykle wartościowy element pracy nauczycieli. Podczas
zajęć wyzwalana jest, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji, twórcza aktywność najmłodszych,
dzieci łatwiej pokonują własną nieśmiałość i lęki, w naturalny sposób wchodzą w kontakty z rówieśnikami,
budują wzajemne zaufanie i rozwijają zachowania prospołeczne. Wspólne odkrywanie, eksperymentowanie
wyzwala pozytywne emocje w grupie i jednoczy ją. Przedstawiam propozycje zabaw,
które moim uczniom najbardziej się podobają i były niezbędne podczas pierwszych spotkań w klasie.