Szukaj
Close this search box.

Modernizacyjne plany ukraińskiej oświaty

MODERNIZACYJNE PLANY UKRAIŃSKIEJ OŚWIATY – TUŻ PRZED WYBUCHEM WOJNY
DR HAB. PROF. APS FRANCISZEK SZLOSEK
W 2021 roku Ukraina obchodziła trzydziestolecie swojej niepodległości i 25. rocznicę uchwalenia Konstytucji. Zatem dla młodej ukraińskiej państwowości był to rok szczególny. Rok, który stał się dobrą okazją do sporządzania wszelkich bilansów: sukcesów i niepowodzeń, osiągnięć, z których Ukraińcy jako naród mogą być dumni oraz rozwiązań wymagających określonych korekt. Kto miał okazję bliżej obserwować zmiany zachodzące na ziemi ukraińskiej przez ostatnie dziesięciolecia, ten wie, jaki niebywały postęp cywilizacyjno-kulturowy i technologiczny nastąpił w tym kraju. Jak szybko to państwo stawało się państwem obywatelskim, a jednocześnie skutecznie kształtowało swoją tożsamość narodową.