Szukaj
Close this search box.

Autor: ELŻBIETA KAWECKAWSKA

Nieustanny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych powoduje pojawianie się nowych zasobów edukacyjnych do nauczania fizyki, tym
samym rosną też oczekiwania użytkowników. Ogromna liczba multimediów powoduje, że czasem trudno znaleźć te najbardziej odpowiednie przy realizacji określonych tematów, przy tym takie, które wnoszą wartość dodaną. Dużą rolę mają tu do spełnienia nauczyciele akademiccy i metodycy fizyki. Warto wspomnieć o działaniach międzynarodowych grup badawczych zajmujących się zastosowaniem szeroko pojętych multimediów w nauczaniu-uczeniu się przedmiotów przyrodniczych, które dokonały przeglądu i oceny istniejących multimediów z różnych działów fizyki1. Wśród rekomendowanych zasobów multimedialnych znalazły się interaktywne symulacje, aplety i zdalnie sterowane laboratoria. Większość z nich jest w języku angielskim, na uwagę zasługuje ciągle rozwijana i uaktualniana bogata kolekcja materiałów i narzędzi do ich tworzenia na stronie projektu Open Source Physics.

MERITUM 3 2021 – Elżbieta Kawecka – Multimedia i ich rola w nauczaniu fizyki (adobe.com)