Szukaj
Close this search box.

MONIKA MAZUR-MITROWSKA

Doradztwo zawodowe stanowi komponent procesu wychowawczego i edukacji całożyciowej, odgrywając niezwykle istotną rolę w projektowaniu własnego życia na wielu jego płaszczyznach rozwojowych. Doradca zawodowy towarzyszy osobie radzącej się w odkrywaniu siebie, w wyborach edukacyjno-zawodowych oraz w rozwiązywaniu problemów odnoszących się do zmian w kontekście nieprzewidywalnej i nieprzezroczystej rzeczywistości,  określanej akronimem VUCA /zmienna, niepewna,  złożona i niejednoznaczna/, z jaką musimy się  mierzyć, doradztwo ujmowane szeroko jest formą  wspierania jednostki ludzkiej w jej drodze do realizacji pracy zawodowej, w rozwiązywaniu problemów  wynikłych przy jej wykonywaniu, jak i w przypadku  jej zmiany, braku lub utraty.

MERITUM 3 2021 – Monika Mazur Mitrowska – Narzędzia pracy zdalnej w doradztwie zawodowym – inspiracje i dobre praktyki (adobe.com)