W drodze do e-rozwoju – prezentacja wybranych e-zasobów artystycznych

W poniższym zestawieniu chcemy zainspirować nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych rozwijaniempotencjału twórczego swoich wychowanków do wykorzystywania w nauczaniu wartościowych e-zasobów. Wybrane portale i aplikacje mogą stać się dobrym pomysłem na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych, STEAM-owych o elementy artystyczne w zakresie muzyki i plastyki. Dzięki nim uczniowie zainteresowani tematyką będą zmotywowani do samodzielnego pogłębiania swoich zainteresowań. Zestawienie przygotowały […]

A jak animacja

Animacja poklatkowa to technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia martwychkształtów przez wykonywanie serii pojedynczych zdjęć. Dla nas jest doskonałym narzędziem w edukacji,pomagającym docierać do indywidualnych potencjałów, a także budującym wspólnotowedoświadczenie grupy. Poza tym to świetna zabawa, nieustający eksperyment. Polecamy artykuł Elizy i Radosława Łobarzewskich.

Wykorzystanie aplikacji na lekcjach muzyki

Tworzenie muzyki jest specyficzną formą aktywności muzycznej, gdyż zakłada jednocześnie wykonawstwo, jak i percepcję muzyki. Daje ono nieskończoną ilość możliwości przetwarzania wszystkiego, co dziecko poznało przez odtwarzanie muzyki głosem, na instrumencie bądź ruchem. Tworząc muzykę dziecko dostrzega określone elementy muzyczne, zauważa jego cechy, uczy się wrażliwości na najprostsze struktury muzyczne i ich sens wyrazowy. Polecamy […]