Impuls, akcja reakcja – naturalna chęć tworzenia

Młodzi ludzie są pomysłowi, nie potrzebują arsenału materiałów, by z powodzeniem realizować projekty. Wystarczy ciekawy pomysł na zajęcia, aby zainspirować do działania. Warto przyjrzeć się poczynaniom uczniów poza szkołą i posłuchać, jak spędzają wolny czas. W roli głównej Kinga, Kajetan i Karolina – ich pomysły na nudę potrafią zaskoczyć! Rozmowa Anny Krusiewicz i Aleksandry Banach.

Najtrudniejsze wyzwanie w pracy nauczyciela plastyki

Jakie jest najtrudniejsze wyzwanie w pracy nauczyciela plastyki? Ocenianie! Każda wystawiona ocena i każde słowo komentarza mogą mieć wpływ na przyszłość naszych uczniów. Mogą pomóc im w odważnym podejmowaniu wyzwań, ale też spowodować, że przestaną wierzyć w swoje możliwości. Jak zatem oceniać, aby nie podcinać skrzydeł? Zapraszamy do lektury artykułu Joanny Wojdy.

Matematyczny ogród sztuki

Już Leonardo da Vinci mówił, że żadne ludzkie badania nie mogą być nazywane prawdziwymi, jeśli nie mogą być zademonstrowane matematycznie. Z kolei Jan Śniadecki, polski astronom i matematyk, powiadał, że matematyka jest królową nauk. To ogólne stwierdzenie doskonale opisuje związek matematyki z innymi naukami. Matematyka obecna jest w zasadzie wszędzie. Z powodzeniem można łączyć ją […]

Rozwijanie talentów uczniów mających trudności w uczeniu się, czyli bieg z przeszkodami do sukcesu

Czy wiecie, co łączy Leonarda da Vinci, Picassa, Alberta Einsteina, Thomasa Edisona, Hansa Christiana Andersena, Adama Mickiewicza i Toma Cruise’a? DYSLEKSJA O tym, jak trudno funkcjonować uczniom z tym zaburzeniem oraz jak ważne jest dostrzeganie talentów i dobra w każdym człowieku napisała w artykule „Rozwijanie talentów uczniów mających trudności w uczeniu się, czyli bieg z […]

Sztuka królową nauk?

Sztuka to nie jakiś estetyczny dodatek do poukładanego życia lub wymyślne hobby. Sztuka to sposób patrzenia, zgłębianie, stawianie pytań, trening zachwytu, rozpoznawanie odcieni szarości, nadzieja tam, gdzie wydaje się jej nie być, to jeszcze jedna próba, wrażliwość okiełznana, motywacja wewnętrzna, „wychodzenie z pudełka” – robienie z niego samolociku i puszczanie w świat. A w wychowaniu […]

Kultura za pan brat, czyli STEAM-owo o projekcie

Konkurs interdyscyplinarny „Edukacja i kultura za pan brat” odbył się w ramach projektu „Otwarci na kulturę. Edukacja kulturalna w mazowieckich szkołach i przedszkolach”, organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Teatrem Wielkim-Operą Narodową. O projekcie opowiadają Aleksandra Banach i Ewa Pawlic-Rafałowska.

Kieślowski, Wajda, Kolski w świecie biblijnych wartości

Kultura, w tym kultura filmowa, od swoich początków formułuje i przekazuje systemy wartości. Aksjologiczny wymiar sztuki filmowej to nie tylko komunikowanie o wartościach, ale także wpisywanie ich w konteksty kulturowe, w których funkcjonują. Kultura europejska, która wyrosła na cywilizacji greckiej i rzymskiej, a także na dziedzictwie chrześcijańskim, od wieków bazuje na toposach i archetypach zaczerpniętych […]

Metoda zabawowo-klasyczna a zdrowotne walory lekcji w plenerze

Aktywność fizyczna towarzyszy ludzkości od wieków, a założenia wychowania fizycznego ewoluowały wraz z rozwojem cywilizacyjnym, kultury ogólnej, nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz poglądów pedagogicznych panujących w danej epoce.