A może jednak harcerstwo?

Skutecznym czynnikiem aktywizującym młodego człowieka w każdym wieku szkolnym jest kontaktz przyrodą. To wyjątkowo bogate źródło przeżyć, wrażeń i doznań. Obcowanie dziecka z przyrodą kształtuje u niego chęć aktywnego działania oraz budzi uczucia opiekuńczości i przyjaźni wobec świata roślin i zwierząt. Autor: BOŻENA CZARNECKA-AKUS

A to historia! Nauczanie historii w plenerze

Współczesna edukacja stawia nowe wyzwania zarówno przed uczniem, jak i jego nauczycielem. Pewne rzeczy zmieniają się, inne pozostają nie zmienne. Do tych pierwszych niewątpliwie możemy zaliczyć zapisy podstawy programowej czy warunki i sposoby realizacji ich treści. Natomiast niezmiennym wyznacznikiem udanej lekcji, bez względu na wiek uczniów, przedmiot czy miejsce i sposób jej realizacji, jest wysoki […]

„Outdoor Education PO POLSKU”

„Outdoor Education PO POLSKU – wprowadzanie edukacji outdoorowej do programu nauczania –przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych” to innowacja zrealizowana w roku szkol nym 2021/2022 przez Fundację Finnway Polska i sieć ekspertów edukacji outdoorowej w Polsce i w Finlandii, mająca na celu promocję i wdrażanie edukacji outdoorowej w polskich szkołach i przed szkolach. Autorki: KATARZYNA JÄMSÄNATALIA […]

Jak zamienić salę matematyczną na boisko szkolne lub zakątki mojej miejscowości?

Otaczający nas świat ulega ciągłym zmianom i taka powinna być wiedza przekazywana naszym uczniom. Prowadząc lekcję matematyki, potraktujmy uczniów jak twórców i odkrywców. Pozwoli nam to wyeliminować lęk przed tym przedmiotem oraz zmieni poziom ich samooceny i wiary we własne umiejętności. Inspirujmy uczniów do kreatywności i logicznego myślenia. Opierajmy kształcenie matematyczne na doświadczeniach, a także […]

Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni Jedno z niewielu miejsc na edukacyjnej mapie Polski, gdzie idea STEAM jest wpisana w przestrzeń zarówno wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu. Zespół „Meritum” miał przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu zielonych ogrodów. Zgodnie z ideą STEAM teren ten pełnić może bardzo różnorodne funkcje. […]

Edukacja dla przestrzeni, przestrzeń dla edukacji

Architektura jest tłem naszej codzienności. Jak mawiał Winston Churchill, najpierw to my kształtujemy nasze budynki, a potem to one kształtują nas (we shape our buildings; thereafter they shape us). Program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni”, organizowany przez Izbę Architektów RP, a współorganizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, powstał w trosce o nasze wspólne dobro, z myślą o […]

STEAM – wyzwanie czy rozwiązanie? O projektach STEAM-owych w szkolnej rzeczywistości

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda proces projektowania krzesła? Na pierwszy rzut oka to niepozorny mebel. A jednak… Na początku potrzebna jest wizja, koncept. Kształt mebla rodzi się w głowie projektanta. Ostateczny styl, charakter mebla to efekt pracy nad tą wizją. Wiele zależy od zmysłu artystycznego, poczucia estetyki, ale też umiejętności spojrzenia na projekt jak […]

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 jako kierunek dla edukacji

Najważniejsze wydaje się więc przygotowanie obywateli do ciągłego zdobywania nowych umiejętności i efektywnego ich wykorzystywania w warunkach, których jeszcze nie znamy. Stąd centralne znaczenie umiejętności wykorzystania wiedzy adekwatnie do potrzeb, możliwości i różnych kontekstów, a nie jedynie określenie konkretnego zasobu wiadomości do opanowania. W centrum tak rozumianej edukacji staje poszukiwanie efektywnych i kreatywnych sposobów rozwijania […]

Modelowanie i druk 3D w pracy nauczyciela

Dzięki programowi „Laboratoria przyszłości” drukarki 3D stały się dostępne w wielu szkołach, co spowodowało wzrost zainteresowania modelowaniem w trzech wymiarach. Obsługa takich urządzeńpozwala uczniom poznawać na bieżąco nowe technologie i ich możliwości. Zarówno cała technologia 3D, programy do modelowania, jak i sam wydruk, znajdują zastosowanie w nauczaniu wielu przedmiotów.

Wirtualne podróże przez dziedzictwo kulturowe świata i nowoczesną technologię

Technologia cyfrowa twórczo wspiera i inspiruje nowe rodzaje interakcji z tekstami kultury. Stosowaniebogatych interaktywnych wizualizacji, technologii wirtualnej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencjiw różnorodnych formach opowiadania historii stwarza bardzo duże możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego na przedmiotach humanistycznych w nowy i nieoczekiwany sposób.