Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrześni

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni Jedno z niewielu miejsc na edukacyjnej mapie Polski, gdzie idea STEAM jest wpisana w przestrzeń zarówno wewnątrz budynku, jak i w jego otoczeniu. Zespół „Meritum” miał przyjemność uczestniczyć w uroczystym otwarciu zielonych ogrodów. Zgodnie z ideą STEAM teren ten pełnić może bardzo różnorodne funkcje. […]

Edukacja dla przestrzeni, przestrzeń dla edukacji

Architektura jest tłem naszej codzienności. Jak mawiał Winston Churchill, najpierw to my kształtujemy nasze budynki, a potem to one kształtują nas (we shape our buildings; thereafter they shape us). Program edukacyjny „Kształtowanie przestrzeni”, organizowany przez Izbę Architektów RP, a współorganizowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, powstał w trosce o nasze wspólne dobro, z myślą o […]

STEAM – wyzwanie czy rozwiązanie? O projektach STEAM-owych w szkolnej rzeczywistości

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda proces projektowania krzesła? Na pierwszy rzut oka to niepozorny mebel. A jednak… Na początku potrzebna jest wizja, koncept. Kształt mebla rodzi się w głowie projektanta. Ostateczny styl, charakter mebla to efekt pracy nad tą wizją. Wiele zależy od zmysłu artystycznego, poczucia estetyki, ale też umiejętności spojrzenia na projekt jak […]

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 jako kierunek dla edukacji

Najważniejsze wydaje się więc przygotowanie obywateli do ciągłego zdobywania nowych umiejętności i efektywnego ich wykorzystywania w warunkach, których jeszcze nie znamy. Stąd centralne znaczenie umiejętności wykorzystania wiedzy adekwatnie do potrzeb, możliwości i różnych kontekstów, a nie jedynie określenie konkretnego zasobu wiadomości do opanowania. W centrum tak rozumianej edukacji staje poszukiwanie efektywnych i kreatywnych sposobów rozwijania […]

Modelowanie i druk 3D w pracy nauczyciela

Dzięki programowi „Laboratoria przyszłości” drukarki 3D stały się dostępne w wielu szkołach, co spowodowało wzrost zainteresowania modelowaniem w trzech wymiarach. Obsługa takich urządzeńpozwala uczniom poznawać na bieżąco nowe technologie i ich możliwości. Zarówno cała technologia 3D, programy do modelowania, jak i sam wydruk, znajdują zastosowanie w nauczaniu wielu przedmiotów.

Wirtualne podróże przez dziedzictwo kulturowe świata i nowoczesną technologię

Technologia cyfrowa twórczo wspiera i inspiruje nowe rodzaje interakcji z tekstami kultury. Stosowaniebogatych interaktywnych wizualizacji, technologii wirtualnej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencjiw różnorodnych formach opowiadania historii stwarza bardzo duże możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego na przedmiotach humanistycznych w nowy i nieoczekiwany sposób.

Projekt z Google Maps w szkole podstawowej

Pracę metodą projektów można wykorzystać właściwie na każdym etapie edukacyjnym, ale trzebazwrócić uwagę na dostosowanie zadania projektowego do możliwości uczniów. Ważne jest równieżprawidłowe zaplanowanie pracy projektowej. I oczywiście im młodsi uczniowie, tym zadanieorganizacji pracy jest trudniejsze. Polecamy artykuł Anny Grzybowskiej.

Wycieczka z nowoczesną technologią

Młodzi ludzie chętnie korzystają z nowych technologii, choć nie zawsze rozumieją mechanizmy i algorytmy, które są odpowiedzialne za działanie serwisów i aplikacji. Zadaniem nauczyciela jest nie tyle wszystko wyjaśniać i tłumaczyć, ile zachęcać do głębszej refleksji i stymulować uczniów do samodzielnych poszukiwań. Służą temu odpowiednio dobrane zadania, które stają się wyzwaniem dla uczniów. Wanda Jochemczyk […]

Impuls, akcja reakcja – naturalna chęć tworzenia

Młodzi ludzie są pomysłowi, nie potrzebują arsenału materiałów, by z powodzeniem realizować projekty. Wystarczy ciekawy pomysł na zajęcia, aby zainspirować do działania. Warto przyjrzeć się poczynaniom uczniów poza szkołą i posłuchać, jak spędzają wolny czas. W roli głównej Kinga, Kajetan i Karolina – ich pomysły na nudę potrafią zaskoczyć! Rozmowa Anny Krusiewicz i Aleksandry Banach.

Najtrudniejsze wyzwanie w pracy nauczyciela plastyki

Jakie jest najtrudniejsze wyzwanie w pracy nauczyciela plastyki? Ocenianie! Każda wystawiona ocena i każde słowo komentarza mogą mieć wpływ na przyszłość naszych uczniów. Mogą pomóc im w odważnym podejmowaniu wyzwań, ale też spowodować, że przestaną wierzyć w swoje możliwości. Jak zatem oceniać, aby nie podcinać skrzydeł? Zapraszamy do lektury artykułu Joanny Wojdy.