Kieślowski, Wajda, Kolski w świecie biblijnych wartości

Kultura, w tym kultura filmowa, od swoich początków formułuje i przekazuje systemy wartości. Aksjologiczny wymiar sztuki filmowej to nie tylko komunikowanie o wartościach, ale także wpisywanie ich w konteksty kulturowe, w których funkcjonują. Kultura europejska, która wyrosła na cywilizacji greckiej i rzymskiej, a także na dziedzictwie chrześcijańskim, od wieków bazuje na toposach i archetypach zaczerpniętych […]

Metoda zabawowo-klasyczna a zdrowotne walory lekcji w plenerze

Aktywność fizyczna towarzyszy ludzkości od wieków, a założenia wychowania fizycznego ewoluowały wraz z rozwojem cywilizacyjnym, kultury ogólnej, nauk humanistycznych i przyrodniczych oraz poglądów pedagogicznych panujących w danej epoce.

TRIVIUM – metoda klasyczna we współczesnej edukacji

Szkoła europejska przez wieki podlegała rozmaitym przemianom. Powstała w świecie hellenistycznymjako instytucja edukująca wolnych obywateli ateńskich. W okresie starożytności była szkołą bez klas. Stosowano nauczanie jednostkowe. W takiej szkole nauczyciel na bieżąco rozpoznawał możliwości intelektualne i inne ucznia i w zależności od ich poziomu mógł podejmować zabiegi pedagogiczne.

Edukacja klasyczna – dylematy i prognozy

Jako badacz pozytywizmu, czyli nurtu, który wpływał na polskie życie intelektualne jeszcze w latach poprzedzających wybuch I wojny światowej, zauważyłem pewną prawidłowość. Nie było może ku temu szczególnych powodów, jednak z nadejściem wieku XX wiązano ogromne nadzieje. Miało nastąpić stulecie bez wojen, w którym konflikty zbrojne zastąpiłaby rywalizacja ekonomiczna. Postęp wydawał się oczywistą koniecznością, a […]