Szukaj
Close this search box.

Wdrożenie STEAM w edukacji to nie tylko zmiana programów nauczania, ale także przekształcenie sposobu myślenia o nauce i roli edukacji w społeczeństwie. Tylko poprzez zrozumienie i pokonanie
przeszkód, przy jednoczesnym maksymalizowaniu możliwości, można zbudować przyszłość, w której kompetencje STEAM będą naturalnym elementem kompetencji każdego człowieka.

prof. MARLENA PLEBAŃSKA
Ekspertka w zakresie kształcenia na odległość i wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalistka w zakresie zarządzania wiedzą. Liderka polskiego e-learningu.
Od siedemnastu lat inspiratorka, projektantka i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach i organizacjach pozarządowych.