Szukaj
Close this search box.

Artykuły, które przez niemal dwie dekady ukazywały się w kwartalniku „Meritum”, stanowiły – i ciągle stanowią – nie tylko źródło inspiracji, ale także wsparcie dla nauczycieli, pedagogów i ekspertów związanych z edukacją. O przenikliwości w formułowaniu zadań, jak też trafnym definiowaniu obszarów transformacji, świadczą wybrane tytuły: „Wyzwania dla szkoły w ponowoczesnej rzeczywistości”, „Edukacja w czasach globalizacji – scenariusze i trendy”, „W poszukiwaniu edukacji nowej generacji…”, „Świat w objęciach sztucznej inteligencji w świetle kompetencji przyszłości”, „Nowe trendy w edukacji”, „Edukacja w cyfrowym wymiarze”. To tylko nieliczne przykłady wyczucia miejsca i czasu w wyborze tematów przewodnich kolejnych numerów kwartalnika. Przez wszystkie te lata twórcy „Meritum” wykazywali się nieustanną merytoryczną czujnością i wrażliwością na zmiany w edukacji, co wpłynęło na różnorodność i aktualność treści prezentowanych w czasopiśmie.

dr WITOLD KOŁODZIEJCZYK
Pedagog i filolog, redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”, członek redakcji portalu Otwarte Lekcje. Twórca i koordynator programu Edukacja Nowej Generacji – systemowej transformacji słupskiej edukacji.