Szukaj
Close this search box.

Współczesna edukacja stawia nowe wyzwania zarówno przed uczniem, jak i jego nauczycielem. Pewne rzeczy zmieniają się, inne pozostają nie zmienne. Do tych pierwszych niewątpliwie możemy zaliczyć zapisy podstawy programowej czy warunki i sposoby realizacji ich treści. Natomiast niezmiennym wyznacznikiem udanej lekcji, bez względu na wiek uczniów, przedmiot czy miejsce i sposób jej realizacji, jest wysoki poziom zainteresowania proponowanymi zagadnieniami oraz zaangażowanie w proces edukacyjny. Według mnie jednym ze sposobów dotarcia do młodego odbiorcy jest uczynienie go współautorem przedsięwzięcia, spowodowanie, że cel lekcji będzie jego celem.

Autor: IWONA OLEJNICZAK