Szukaj
Close this search box.

Kultura, w tym kultura filmowa, od swoich początków formułuje i przekazuje systemy wartości. Aksjologiczny wymiar sztuki filmowej to nie tylko komunikowanie o wartościach, ale także wpisywanie ich w konteksty kulturowe, w których funkcjonują. Kultura europejska, która wyrosła na cywilizacji greckiej i rzymskiej, a także na dziedzictwie chrześcijańskim, od wieków bazuje na toposach i archetypach zaczerpniętych z mitologii i Biblii.