Szukaj
Close this search box.

IWONA GRYZ

Trudno dziś nie zauważyć mnogości serwisów działających zgodnie z filozofią Web 2.0. Społecznościowy charakter mediów wielokrotnie wykorzystywany
jest przez nauczycieli języków obcych do rozwijania poszczególnych umiejętności językowych uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Każdy edukator bez większego problemu znajdzie efektywne narzędzia multimedialne zarówno do pracy nad sprawnościami produktywnymi (mówienie, pisanie), jak i receptywnymi (słuchanie, czytanie). Praktyczne przykłady narzędzi Web 2.0 omówione
zostaną z  podziałem na możliwość ich zastosowania w  odniesieniu do rozwijania wymienionych sprawności językowych na zajęciach języka
angielskiego.

MERITUM 3 2021 – Iwona Gryz – Rozwijanie receptywnych i produktywnych umiejętności językowych… (adobe.com)